ഇന്ത്യ ഫോണ്‍ മലയാളത്തിലേക്കു നിങ്ങള്‍ക്ക് സ്വാഗതം!

പേര്: രുചിങ്ക    വയസ്സ്: ഇരുപതു    അവള്‍ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ   తెలుగు  മലയാളം


നിങ്ങള്‍ സ്നേഹത്തിനായി വെമ്പുകയാണോ? ഇപ്പോള്‍ തന്നെ വിളിക്കൂ!
(The chat is with Indian Girls that speaks English)
_00-261-390-702-310 or _00-672-380-039
എന്നെ പറ്റ:
ആളുകളെല്ലാം വിചാരിക്കുന്നത്, ഫോണ്‍ സെക്സില്‍ എര്‍പെട്ടിരിക്കുന്നവരെല്ലാം അക്രുതവിദ്യരെന്നാന്നു. ഇത് തെറ്റായ ചിന്താരീതിയാണ്. ഞാനൊരു എന്ജിനീയറിംഗ് ബിരുധധാരിയാണ്. ഞങ്ങള്‍ വരക്കുമ്പോള്‍ ഈയൊരു ത്രില്ലും ഈയൊരു സ്വാതന്ത്ര്യവും ലഭിക്കുന്നില്ല. ഞാനെന്റെ ജോലി ആസ്വദിക്കുന്നു. ആളുകളുമായി സന്തോഷം പങ്കിടൂ. പിന്നെ എന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ പങ്കും സ്വീകരിക്കൂ.
എന്റെ വികാരം ഉണര്‍ത്തുന്ന: തീക്ഷ്ണമായ രതി ക്രീടകള്‍ ആളുകളുമായി സംസാരിക്കുനതു
എന്റെ വികാരം കെടുത്തുന്ന: വേറെ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയുന്നത് :)
എന്റെ ബയോടാറ്റ:
ഉയരം: അഞ്ചടി ആറു ഇഞ്ച്   തൂക്കം: അന്പത്തിയെട്ടു കിലോ   നിതംബം: മീഡിയം   തലമുടിയുടെ നിറ: തവിട്ടോട് കൂടിയ കറുപ്പ്   തലമുടിയുടെ നീള: ബോബ് കട്ട്‌   കണ്ണിന്റെ നിറ: കറുപ്പ്    ആകാരം: സെക്സി
നിങ്ങള്‍ സ്നേഹത്തിനായി വെമ്പുകയാണോ? ഇപ്പോള്‍ തന്നെ വിളിക്കൂ!
(The chat is with Indian Girls that speaks English)
_00-261-390-702-310 or _00-672-380-039
എന്റെ എന്ജിനീയറിംഗ് ബിരുധത്തിന്നു ശേഷം ഒരു ജോലിയില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതിനു പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാനപ്പോള്‍ എന്റെ വീട്ടിലിലായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ്‌ ഈ അവസരം വന്നത്. തുടക്കത്തില്‍ എനിക്കു കുറച്ചു വിമുഖതയായിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ എനിക്കറിയാം ഞാന്‍ ശരിയായ തീരുമാനമാണ് എടുത്തത്‌. ഇവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ജോലിയില്‍ സംതൃപ്തിയുമുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങള്‍ ആളുകള്‍ക്ക് സന്തോഷം പങ്കിട്ടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നെയെന്തു വേണം നിങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു ജോലിയില്‍ നിന്നും?
**************************************
ഇടപാടുകാരുടെ സാക്ഷ്യപത്ര:
പ്രിഥ്വി
ആസ്വദിക്കുവാനുള്ള ഒരു മാധ്യമമായി ഫോണ്‍ സെക്സിനെ സ്വീകരിക്കുവാന്‍ ഒരു വിമുഖത തോന്നിയെങ്കിലും ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കാന്‍ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. അവളുമായി സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടു തവണ എനിക്കു സ്വയംഭോഗം ചെയേണ്ടിവന്നു. അവള്‍ ശരിക്കും തീക്ഷണമുള്ളവളായിരുന്നു.


നാഗേഷ്
ഗംഭീരം. ഇത് എങ്ങിനെ പ്രകടിപിക്കണമെന്നു എനിക്ക് അറിയില്ല.. ഇത് ആശ്ച്ചര്യകരമാണ്.


നിങ്ങള്‍ സ്നേഹത്തിനായി വെമ്പുകയാണോ? ഇപ്പോള്‍ തന്നെ വിളിക്കൂ!
(The chat is with Indian Girls that speaks English)
_00-261-390-702-310 or _00-672-380-039

All Girls Homepage